Ο χρόνος είναι ένα μέγεθος καθοριστικό για την ιστορία και την αρχαιολογία. Ο τρόπος με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το παρελθόν. Η χρονολόγηση γεγονότων και φαινομένων μας επιτρέπει να τα συσχετίσουμε προκειμένου να τα ερμηνεύσουμε. Το παρόν Χρονολόγιο έχει πρωτίστως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και αφορά τις βασικές θέσεις της περιοχής ενδιαφέροντος. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο πληκτρολόγιό του ή κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας το Χρονολόγιο δεξιά/αριστερά.

Στο παρόν Χρονολόγιο εκτίθενται δύο ειδών πληροφορίες: α) πληροφορίες που συσχετίζονται με χρονικά σημεία, β) πληροφορίες που συσχετίζονται με χρονικά διαστήματα. Η διαφορά στην απεικόνιση οφείλεται, προφανώς, στο ότι τα χρονικά σημεία αφορούν σε επιλεγμένα γεγονότα που θεωρούμε ιστορικά ορόσημα, ενώ τα χρονικά διαστήματα σε μακροχρόνιες διαδικασίες. Υπάρχει, ωστόσο, μια ακόμη ομάδα πληροφοριών που αν και αφορά σε γεγονότα που συνέβησαν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή – ή έστω ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα – απεικονίζονται ως αρκετά μακροχρόνιες διαδικασίες. Το παράδοξο αυτό οφείλεται απλά στο γεγονός ότι η ιστορική και αρχαιολογική έρευνα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει παρά μόνο την ευρύτερη περίοδο, εντός της οποίας εντοπίζεται το εν λόγω συμβάν. Είτε ως σημεία είτε ως περίοδοι, όταν οι χρονικοί προσδιορισμοί συσχετίζονται με ιστορικά φαινόμενα έχουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, συμβατικό χαρακτήρα. Τέλος, καλό είναι ο επισκέπτης του χρονολογίου να μελετά τις πληροφορίες για κάθε θέση παράλληλα με τις πληροφορίες γενικής ιστορίας.

Για την καλύτερη προβολή του χρονολογίου χρησιμοποιείστε τον firefox mozilla.