Η αρχαιολογική επιστήμη μελετά δύο ειδών υλικά κατάλοιπα, αντικείμενα και χώρο. Είτε με τη μορφή του περιβάλλοντος των αντικειμένων, είτε δημιουργημένος από αυτά, ο χώρος εμφανίζεται στον αρχαιολογικό λόγο με ποικίλες μορφές: ως αρχαιολογική θέση, ως οικιστική εγκατάσταση, ως αντικείμενο της ιστορικής τοπογραφίας, ως φυσικό περιβάλλον, ως ανθρωπογενές τοπίο. Ο σχεδιασμός χαρτών ήταν και παραμένει βασικό εργαλείο απεικόνισης και μελέτης των αρχαιολογικών δεδομένων σε σχέση με την έννοια του χώρου. Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) επιτρέπουν τη δημιουργία διαδραστικών χαρτών / ερευνητικών εργαλείων, που μπορούν να απευθύνονται σε χρήστες με ποικίλες ανάγκες και ενδιαφέροντα. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγεται και ο παρών χάρτης του προγράμματος ARENA.

Μαγικά Φίλτρα Χάρτη


This is the Google map
Πληροφορίες σχετικά με το σημείο που επιλέξατε.
111
222
333
Data Loadng
Data Loadng
Data Loadng
Data Loadng
777
Αποστολη νέας βιβλιογραφίας για το σημείο ενδιαφέροντος που έχετε επιλέξει.
Θέσεις του χάρτη